The Price of Monotheism

by Jan Assmann

Penulis

DOI:

https://doi.org/10.46567/ijt.v1i2.88

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

Ekaputra Tupamahu, Vanderbilt University

Ekaputra Tupamahu adalah mahasiswa Ph.D. di Vanderbilt University, USA

Diterbitkan

2013-12-30 — Diperbaharui pada 2013-12-30

Cara Mengutip

Tupamahu, E. (2013). The Price of Monotheism: by Jan Assmann. Indonesian Journal of Theology, 1(2), 75-81. https://doi.org/10.46567/ijt.v1i2.88