The Uncontrolling Love of God: An Open and Relational Account of Providence

by Thomas Jay Oord

Penulis

DOI:

https://doi.org/10.46567/ijt.v3i2.62

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

Ekaputra Tupamahu, Vanderbilt University

Ekaputra Tupamahu adalah kandidat Ph.D. di Vanderbilt University.

Diterbitkan

2015-12-30 — Diperbaharui pada 2015-12-30

Cara Mengutip

Tupamahu, E. (2015). The Uncontrolling Love of God: An Open and Relational Account of Providence: by Thomas Jay Oord. Indonesian Journal of Theology, 3(2), 259-263. https://doi.org/10.46567/ijt.v3i2.62