(1)
Siburian, T. Ketidaktaatan Sipil Dan Pilihan Golput : Sebuah Tinjauan Injili. IJT 2015, 3, 156-184.